Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. Zasadniczym aktem prawnym dotyczącym uregulowań w zawodzie jest ustawa ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 19 poz. 145 z 1982 roku. Kierując się subiektywnymi opiniami klientów można nawet zauważyć, że przewyższa stopniem zaufania nawet specjalność adwokata.

Rozpoczęcie działalności

Radca może rozpocząć udzielanie porad prawnych i pozostałe czynności wchodzące w skład jego obowiązków wraz z dokonaniem wpisu na listę radców i złożeniu przyrzeczenia.

Etyka zawodowa

W myśl zapisów ustawy pomoc prawna oferowana przez radcę prawnego ma na celu ochronę interesów zwracającego się o poradę klienta. Dlatego doradca jest zobowiązany wykonywać swoje obowiązki ze starannością wynikająca wprost z zasad etycznych zawodu i zasobu wiedzy prawniczej.

Tajemnica zawodowa

Dotyczy to także zachowania tajemnicy co do faktów, o których posiadł wiedzę w związku z udzielanymi poradami lub prowadzoną sprawą. Radca prawny nie może być z niej zwolniony nigdy i przez nikogo. Wyjątkiem w tej sprawie są dane na temat terroryzmu i prania pieniędzy.

Struktura organizacyjna

Środowisko radców zorganizowane jest na ogólnych zasadach dotyczących samorządów. Nadrzędną organizacją posiadająca osobowość prawną jest Krajowa Izba Radców Prawnych, a jednostkami niższego szczebla są samorządy okręgowych izb radcowskich. Nad całością struktury organizacyjnej pieczę sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Zakres świadczeń radcowskich

Radca prawny ma prawo do:

− świadczenia usług obejmujących udzielanie konsultacji i porad prawnych
− może zostać członkiem zespołu opracowującego projekty nowelizacji istniejących dokumentów prawnych lub projektów nowych ustaw
− redagowania opinii prawnych
− występowania w charakterze zastępcy procesowego w sprawach karnych i karnoskarbowych jako obrońca, lub jako konsultant w sprawach przed sadem rodzinnym (nowelizacja prawa od 01.07.2019).

Dodatkowe przepisy dotyczące dokumentów

Radcowie otrzymali prawo sporządzania poświadczonych odpisów dokumentów. Ustawa szczegółowo określa kształt w jakim odpis zostaje przekazany klientowi. Oprócz treści zasadniczej odpis musi zawierać:

− podpis urzędnika
− datę i oznaczone miejsce
− godzinę wykonania
− opis cech dodatkowych (uszkodzenia, poprawki, dopiski).

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Aliant

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here