Od paru lat w polskich szkołach stopniowo do użytku wchodzą dzienniki elektroniczne, które wypierają swoich papierowych poprzedników. Umożliwił to postęp technologiczny, który doprowadził do tego, że w prawie każdym domu ludzie mają dostęp do internetu. Elektroniczny dziennik niewątpliwie ma wiele zalet, które były nieosiągalne dla dzienników tradycyjnych. Jedną z tych zalet jest bezinteresowne i obiektywne obliczanie przybliżonej oceny śródrocznej lub rocznej z danego przedmiotu. Program oblicza to dzięki średniej ważonej. Każda ocena ma odpowiednią „wagę” zgodnie z tym za co została wstawiona – stopień ze sprawdzianu jest przecież o wiele ważniejszy niż ocena za prowadzenie zeszytu.

Jak obliczyć średnią ważoną?

Skąd e-dziennik wie jak obliczyć średnią ważoną? Zasługa leży w oprogramowaniu. Komputer robi to w następujący sposób:

  1. Każda ocena ma swoją wagę. Najpierw program mnoży ocenę poprzez jej wagę i wszystkie wyniki dodaje do siebie.
  2. Kolejnym krokiem jest zsumowanie wartości samych wag każdej z ocen.
  3. Trzecim i ostatnim krokiem jest dzielenie. Należy obliczyć iloczyn punktu pierwszego przez punkt drugi.

Najlepiej przyjrzeć się temu na przykładzie

Jak obliczyć średnią ważoną?Uczeń szkoły podstawowej z języka polskiego otrzymał pięć ocen: 5, 3, 2+, 4, 5. Pierwsza ocena bardzo dobra była za sprawdzian z epoki, wiec jej waga wynosi 10. Dwie kolejne oceny czyli dostateczny i dopuszczający plus są za wypracowanie, którego waga wynosi 8, natomiast ocena dobra jest za prace na lekcji z wagą 2. Drugą ocenę bardzo dobrą uczeń dostał za kartkówkę z Pana Tadeusza o wadze 5.

Krok pierwszy – pomnożenie oceny przez jej wagę i zsumowanie wyników: (5 * 10) + (3 * 8) + (2.5 * 8) + (4 * 2) + (5 * 5) = 50 + 24 + 20 + 8 + 25 = 127

W trzecim nawiasie występuje wartość 2,5, dlatego że „+” przy ocenie jest liczony jako „połówka”. Gdybyśmy mieli do czynienia z oceną na przykład 3- to program przeliczy to na wartość 2.75.

Krok drugi – zsumowanie wag każdej z ocen: 10 + 8 + 8 + 2 + 5 = 33.

Krok trzeci i ostatni – iloczyn kroku 1 przez krok 2, czyli podzielenie liczby 127 przez 33 co się równa liczbie 3,84. I oto nasza proponowana ocena końcowa wyliczona poprzez dziennik elektroniczny.

Oczywiście to co pokazuje dziennik jest jedynie sugestią dla nauczyciela, dlatego że ten program nie siedzi z uczniami w klasie, nie zna ich, nie potrafi ocenić czy się starają, czy włożyli dużo pracy w osiągnięcie swojego wyniku czy też może robią wszystko po najniższej linii oporu. Ostatnie słowo zawsze ma człowiek – czasami na szczęście a czasami nie szczęście ucznia.

[Głosów:7    Średnia:3.1/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here